MĚSTSKÉ LESY

polička

Odbor lesního hospodářství města Poličky zahájil svou činnost v roce 1993 . V témže roce byl dle zákona č. 229/91 Sb. městu postupně navracen historický lesní majetek , který v současné době dosahuje výměry 2150 ha.

les

 

Lesní porosty města pokrývají rozsáhlé území, které spadá do katastrálních území 21 obcí  (Borová u Poličky , Hamry nad Křetínkou , Hlásnice , Jedlová u poličky , Kněževes , Lačnov u Korouhve , Lezník , Modřec , Oldříš u Poličky , Polička , Pomezí , Předměstí , Pustá Rybná , Radiměř,  Rohozná u Poličky , Sádek u Poličky , Starý Svojanov , Stašov , Střítež u Poličky , Svojanov , Študlov u Vítějevsi , Telecí , Vendolí).


©2013 Město Polička